Dialooggroepen in de huiskamer

Begin februari is er weer een groep gestart voor een serie van vijf dialogen. Buurtbewoner Joop de Bruin begeleidt de groepen volgens de dialoogmethode. De groep stelt zelf de thema’s vast die ze willen bespreken. Dialooggroepen zijn er voor iedereen, jong én oud.

Wat is een dialooggroep?
In een dialooggroep wissel je met anderen van gedachten. Vooral het luisteren naar elkaar staat daarbij centraal. Kunnen we dat nog wel? In een dialoog ga je echt met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar wat werkt en waar het om draait.

De groepen bestaan meestal uit zes tot acht personen. Je verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ongeveer twee uur en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en wat kun je doen.

Meedoen of meer informatie
Wil je ook deelnemen aan een dialooggroep of wil je meer weten over de methode, neem dan contact op met Joop de Bruin via Oost voor Elkaar (info@oostvoorelkaar.nl) of 06 209 32 249