Welkom

Welkom in de Wilhelminakerk

Welkom in de Wilhelminakerk

Actueel

Op zondag 4 juni gaat voor Ds. Elly Bakker en is er weer kinderkerk.

En natuurlijk is er op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur, zoals elke week, de Wilhelminasoos.

Save the date: op 1 juli is er vanaf 15:00 uur weer het Gemeenteberaad.

Agenda

Een open geloofsgemeenschap

De Wilhelminakerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht (PKN). De meeste van onze leden wonen in Utrecht Zuid-Oost. Samen willen we een inspirerende, levende en open geloofsgemeenschap in de wijk zijn. Dat komt niet alleen naar voren in onze kerkdiensten maar ook in onze doordeweekse activiteiten en de manier waarop we de hele week kerk in de wijk zijn. Dat doen we niet zozeer door actief te evangeliseren, maar door aanwezig te zijn en te helpen waar nodig.

Kerk in de wijk

De Wilhelminakerk wil graag een echte kerk-in-de-wijk zijn. Wij willen graag mensen in onze wijk met elkaar verbinden en zo de onderlinge samenhang bevorderen. Vanuit onze geloofsovertuiging willen wij aandacht hebben voor onze omgeving.

De manier waarop we dat doen is niet zozeer door actief te evangeliseren, maar door aanwezig te zijn en te helpen waar nodig.

 Actieve en open gemeente

Ons gedragen wetend door Gods liefde hebben we aandacht voor elkaar en gaan we met respect met onze naasten om, dichtbij en veraf. De gemeente is een actieve, op elkaar en op de wereld betrokken gemeenschap, die haar inspiratie vindt in de Bijbel. Hierbij gaat het om het leren, vieren en dienen vanuit Gods woord voor deze wereld.

Wij hebben naast de kerk een Huiskamer, waar doordeweeks activiteiten plaatsvinden die voor iedereen open staan, bijvoorbeeld filmavonden.

Nieuwsgierig?

Van harte welkom om eens te komen! Of neem contact op met Gery Gorter, per e-mail of 06 13 63 36 80.