Hoe kijken kunstenaars naar Bijbelverhalen? Welke betekenis geeft kunst aan de Bijbel? Wat doet dat met onszelf?

We lezen een Bijbelgedeelte en kijken naar bijbehorende schilderijen, beeldhouwwerken etc. De kring vraagt weinig voorbereiding van de deelnemers.
De kring komt eens per maand op de tweede woensdagochtend van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur bij elkaar in de Martenskamer, Hobbemastraat 35. In juli en augustus hebben we geen kring.

Graag aanmelden bij Gery Gorter, gery.gorter@planet.nl,  telefoon
06 13 63 36 80.

Hou de agenda in de gaten.