Herinnering & Verleiding

Zondag 19 november brengt het KOOR ESPRESSIVO een aantal prachtige liederen ten gehore. Het koor staat o.l.v. dirigent Vincent Doek en de pianiste is Angela van Dis. Het repertoire is zowel religieus als wereldlijk en reikt van de Renaissance tot heden.

Het programma omvat 2 clusters van liederen, afgewisseld met een piano- intermezzo. 

The Lord is my shepherd, Ave verum, Missa Fons Amoris, Kyrie – Sanctus – Agnus Dei,

Pie Jesu, Requiem, A flower remembered, Hana to mishi, The snow of yesterday, The Lord’s Prayer.

Piano- intermezzo van Johann Sebastian Bach

Mon coeur se recommande à vous, Perchè fuggi, anima mia, Le chien perdu, Gute Nacht, Swansong ‘A ship there drives upon the tide, There is a Garden in her face.

U bent van harte welkom om naar dit afwisselende programma te komen luisteren.
Het concert is op zondag 19 november en begint om 16.00 uur. De deur is open om 15.30 uur.
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage (kan ook digitaal) wordt zeer op prijs gesteld. Er is een drankje na afloop.

Voor informatie: Rita Dijkstra, 06-22747649

Het concert van het Kromme Rijn Fluitkwartet op 15 oktober j.l. heeft € 473,20 opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank!