Op zondag 9 juni j.l. was het dan zover: de intrededienst waarin ds. Udo Doedens en de Wilhelminakerkgemeente aan elkaar verbonden werden en waarnaar lang was uitgekeken. Inmiddels ligt de dienst alweer ruim 3 weken achter ons, maar nog zeer vers in het geheugen. Het was een indrukwekkende, feestelijke en veelzijdige dienst.

Voorgangers in deze dienst waren ds. Joop Spoor, consulent van onze gemeente in de vacante periode en ds. Udo Doedens. Het orgel werd bespeeld door onze organisten Joost van Beek en Wilfred Folmer.

Na de dienst van de verbintenis volgde de dienst van de Schrift, waarin uit Deuteronomium 10 de verzen 12-22 (HSV) en uit Marcus 6 de verzen 45-52 (HSV) gelezen werden. “Heb goede moed, Ik ben het, wees niet bevreesd” en “Ga in al Zijn wegen, heb Hem lief en dien Hem met heel uw hart en met heel uw ziel”.

De kinderen van de kinderkerk grepen deze gelegenheid aan om de nieuwe dominee een handje te helpen en hen te leren kennen. Ze hadden een houten doos prachtig beschilderd en gevuld met theezakjes en foto’s van henzelf. Een uitnodigende manier om elkaar te ontmoeten bij een gezellig kopje thee.

Er werd veel gezongen: psalmen en gezangen en tot slot “Wilt heden nu treden voor God de Heere” en veel gemusiceerd: Liebestraum van Franz Liszt, Verleih’ uns Frieden van Felix Mendelssohn- Bartholdy, Jesus macht mich geistlich reich van J.S. Bach en Cum Dederit van Antonio Vivaldi.

Na afloop van de dienst kwam het moment van de toespraken door de Classispredikant Trinette Verhoeven, de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht Catharina Köhler en ondergetekende.

De felicitaties aan het adres van onze nieuwe predikant, zijn echtgenote en hun kinderen vormden het sluitstuk van een prachtige en zeer goed bezochte dienst, in een rijk versierde kerk, aan het begin van een nieuwe periode van onze gemeente.

Ik hoop dat wij samen Gods kracht mogen ervaren in onze gemeente, in de wijk en in ons eigen leven.

Namens de kerkenraad,
Rita Dijkstra